Naše ordinace

V dubnu roku 2008 jsme založili privátní gynekologickou ordinaci . Později získala název 

FEMICARE s.r.o.

 

MUDr. Jaroslav Matuška

Lékařská fakulta UK Plzeň

Licence:

 • pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor gynekologie, porodnictví
 • pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie a porodnictví
 • specializovaná způsobilost lékaře v oboru gynekologie a porodnictví

Praxe:

 • gynekologicko - porodnické oddělení Klatovské nemocnice
 • gynekologicko - porodnické oddělení Domažlické nemocnice
 • gynekologická praxe MUDr. Macha, Furth im Wald, Německo

MUDr. Lucie Benešová

Lékařská fakulta UK Plzeň 


Licence:

 • základní specializační kmen pro obor gynekologie, porodnictví

Praxe:

 • gynekologicko - porodnické oddělení Klatovské nemocnice

Anna Matušková

Dětská sestra - SZŠ Klatovy 

Praxe:

 • gynekologicko - porodnické oddělení nemocnice Klatovy
 • učitelka odborné praxe Střední zdravotnické školy
 • dětská ordinace MUDr. I. Bijedičové

Hana Valeková

SPgŠ Prachatice - učitelka MŠ

SZdŠ České Budějovice - ženská sestra

praxe:

 • gynekologicko-porodnické  oddělení nemocnice Český Krumlov 
 • gynekologická ordinace MUDr. Dvořákové - Český Krumlov
 • OSVČ - Home Care
 • oddělení sterilizace nemocnice Český Krumlov
 • gynekologicko - porodnické oddělení nemocnice Klatovy