Naše ordinace

V dubnu roku 2008 jsme založili privátní gynekologickou ordinaci . Později získala název 

FEMICARE s.r.o.

 

MUDr. Jaroslav Matuška

Lékařská fakulta UK Plzeň

Licence:

  • pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor gynekologie, porodnictví
  • pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie a porodnictví
  • specializovaná způsobilost lékaře v oboru gynekologie a porodnictví

Praxe:

  • gynekologicko - porodnické oddělení Klatovské nemocnice
  • gynekologicko - porodnické oddělení Domažlické nemocnice
  • gynekologická praxe MUDr. Macha, Furth im Wald, Německo

Anna Matušková

dětská sestra - SZŠ Klatovy 

praxe:

  • gynekologicko - porodnické oddělení nemocnice Klatovy
  • učitelka odborné praxe Střední zdravotnické školy
  • dětská ordinace MUDr. I. Bijedičové