Primární gynekologická péče


 • preventivní prohlídky 
 • ultrazvuková diagnostika 
 • gynekologická péče - diagnostika a léčba akutních a chronických stavů
 • diagnostika a léčba neplodnosti ( folikulometrie, stimulace ovulace, hormonální vyšetření, ...)
 • poradenství v oblasti plánovaného rodičovství a antikoncepce :
 • antikoncepční tabletky
 • vaginální kroužek
  • antikoncepční injekce DEPO PROVERA (včetně aplikace)
  • nehormonální nitroděložní tělíska ( s mědí, stříbrem, zlatem) včetně aplikace 
  • aplikace nitroděložního tělíska GYNEFIX ( jako jediní v Klatovech zavádíme toto tělísko, které je bez pevného těla a je tvořeno pouze vláknem s měděnými kroužky. Jsou tak tenká, že se snadno zavádějí i u žen, které ještě nerodily.)
  • hormonání nitroděložní tělíska ( Mirena, Jaydess, Levosert)
 • diagnostika a léčba inkontinence
 • komplexní péče o ženy v klimakteriu a menopauze
 • očkování proti rakovině děložního čípku

Prenatální péče • komplexní péče o ženy s fyziologickým i rizikovým těhotenstvím
 • ultrazvuková vyšetření - dle doporučení gynekologicko-porodnické společnosti
 • prenatální diagnostika - ve spolupráci s Genetikou Plzeň
 • monitoring srdečních ozev plodu pomocí karditokografu

Těhotenská poradna začíná po 12. týdnu těhotenství. Součástí každé kontroly je měření krevního tlaku, vážení a orientační vyšetření moči.

Co vás bude v průběhu těhotenství u nás čekat:

10. - 13. týden vystavení těhotenské průkazky, odběr krve na:

 • krevní obraz, krevní skupiny, protilátky, HIV, BWR (syfilis), HBsAG (žloutenky) a hladiny cukru v krvi

16. - 19. týden vyšetření krve na druhotrimestrální screening

20. - 22. týden USG vyšetření

24. - 28. týden doporučení a konzultace na vyšetření těhotenské cukrovky

30. - 32. týden USG vyšetření, odběr krve na kontrolu krevního obrazu, vystavení mateřské dovolené, u žen Rh negativních žen  aplikace antiD-gamaglobulinu

36. týden stěr z pochvy na zjištění přítomnosti streptokoků skup. B                                                  

36. - 40. týden můžeme nabídnout CTG vyšetření (sleduje tepovou frekvenci miminka a její změny v reakci na aktivitu plodu), toto vyšetření nám mimo jiné umožní v čas diagnostikovat nitroděložní ohrožení plodu

Nad rámec běžné péče provádíme specializovaná  vyšetření

LBC cytologie  

Jedná se odběr buněk z děložního čípku do tekutého media s následným počítačovým vyhodnocením, které má až 90% spolehlivost oproti klasické metodě. ( cca 60 %). Nabízí též možnost speciálních dovyšetření ve spolupráci s Bioptickou laboratoří.

Vyšetření trombofilních mutací

Genetický test, který odhalí přítomnost vrozených faktorů způsobujících vyšší srážlivost krve. Ta s sebou nese vyšší riziko vzniku krevních sraženin. Toto vyšetření je vhodné při problémech s otěhotněním a pro bezpečné užívání hormonální antikoncepce. Pokud matka nebo otec mají potvrzené trombofilní mutace a nebo pokud jste vy nebo někdo z vašich pokrevních příbuzných v mladším věku prodělali žilní nebo plicní embolii, cévní mozkovou příhodu či infarkt myokardu, je toto vyšetření hrazeno pojišťovnou.

Vyšetření je vhodné, pokud...

 • užíváte hormonální antikoncepci nebo náhradní hormonální terapii
 • jste prodělala žilní trombózu a/nebo plicní embolii, infarkt myokardu a/nebo cévní mozkovou příhodu v mladším věku
 • některý z vašich pokrevních příbuzných (především sourozenců, rodičů a prarodičů) prodělal žilní trombózu a/nebo plicní embolii, prodělal infarkt myokardu a/nebo cévní mozkovou příhodu v mladším věku
 • jste opakovaně samovolně potratila, nebo se vám s partnerem nedaří otěhotnět a chystáte se na plánovanou asistovanou reprodukci
 • ve vašem těhotenství nastala některá z těchto komplikací: předčasné odloučení placenty, infarkt placenty, zvýšený krevní tlak, selhávání ledvin, opožděný růst plodu, rozštěpové vady páteře a míchy u plodu, odúmrtí plodu

Vyšetření BRCA mutací

U 5-10 % všech nádorů prsu a vaječníků se jedná o tzv. syndrom dědičného nádoru prsu a vaječníků, který způsobuje vrozená mutace v genech BRCA1 a BRCA2. Tyto geny v těle opravují  DNA, tím zabraňují vzniku nekontrolovaného bujení - nádorům.

Pokud je mutace genů u vyšetřované osoby prokázána, je neprodleně doporučeno preventivní sledování zaměřené na ohrožené orgány, které probíhá na specializovaných pracovištích onkologických center . U rizikových osob jsou tato preventivní vyšetření plně hrazena ze zdravotního pojištění. Ženy se ke snížení rizika onemocnění mohou rozhodnout podstoupit dokonce preventivní operace. Ty se týkají jak odstranění vaječníků, vejcovodů a dělohy, tak i možnosti plastické operace prsou.